Priser

Prisene gjelder fra 1. januar 2024. Alle priser er inkl. mva.

TidspunktAntall passasjererStartprisKr/km <30Kr/km >30Kr/minuttMinsteprisJamførpris**
man-fre 06-201-485,0017,1017,109,80142,00349,00
5-8130,0030,0524,359,80213,00498,00
9-16170,0043,3034,709,80286,00644,00
man-tor 20-06
fre 20-24, lør – søn
man 00-06
1-4111,0022,2522,2512,75185,00455,00
5-8169,0039,0531,6512,75277,00647,00
9-16221,0056,3045,1012,75372,00837,00
Høytid- og
helligdager *
1-4128,0025,6525,6514,70213,00524,00
5-8195,0045,1036,5514,70320,00747,00
9-16255,0064,9552,0514,70429,00966,00

*)Høytids- og helligdager:
Påske-, pinse-, jule- og nyttårsaften. Høytidstakst 12-24.
Andre høytids- og bevegelige helligdager. Høytidstakst 00-24.

**) Jamførpris er basert på startpris + 8 km + 13 min tidsforbruk 
Øvrig takstinformasjon er tilgjengelig hos sjåføren

Norges Taxiforbund har innført jamførpris for å styrke prisinformasjonen i taxinæringen. Målet er at publikum lettere skal kunne sammenligne konkurrerende sentralers prisnivå. Jamførpris skal være en form for «kilopris» for taxiturer og beregnesut fra satsene ved den enkelte sentral, anvendt på en standardisert tur. Denne turen er definert slik at sluttpris = startpris fra holdeplass + 8 km + 13 minutter betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone

07000 Agder Taxi slutter seg til bruken av jamførpris og har innført begrepet i vår prisinformasjon. Jamførpris framgår også klart av alle prisoblater i bilene våre.

Les mer om jamførpris her: