2. januar 2024

Ekstremvær Januar 2024

I starten av 2024, opplever vi ekstraordinære værforhold som påvirker våre tjenester. Vi står overfor utfordrende kjøreforhold som midlertidig påvirker både våre leveranser og kundeservice. På grunn av dette, har vi dessverre måttet stenge visse bestillingskanaler for å opprettholde vårt engasjement for kvalitet og pålitelighet. I tillegg kan værsituasjonen føre til forsinkelser på alle bestillingstyper.

Vi forstår at dette kan medføre ulemper, og vi arbeider utrettelig for å håndtere situasjonen på best mulig måte. Vårt kundesenter jobber overtid for å sikre effektiv kommunikasjon og assistanse. Vi takker for din tålmodighet og forståelse i denne utfordrende tiden.

For øyeblikkelig assistanse, vennligst kontakt oss på 07000. Vi har også implementert en tilbakeringfunksjon. Med denne tjenesten kan du be om å bli ringt opp så snart en av våre representanter er tilgjengelig.

Vi verdsetter din tillit til oss og er forpliktet til å levere den beste servicen, uansett værforhold. Takk for din forståelse og støtte.

07000 Agder Taxi

English:

Dear Valued Customer,

As we begin 2024, we are experiencing extraordinary weather conditions that are impacting our services. We are facing challenging driving conditions that are temporarily affecting both our deliveries and customer service. Due to this, we have unfortunately had to close certain ordering channels to maintain our commitment to quality and reliability. Additionally, the weather situation may cause delays in all types of orders.

We understand that this may cause inconvenience, and we are tirelessly working to handle the situation in the best possible way. Our customer service center is working overtime to ensure effective communication and assistance. We thank you for your patience and understanding during these challenging times.

For immediate assistance, please contact us at 07000. We have also implemented a callback feature. With this service, you can request to be called back as soon as one of our representatives is available.

We value your trust in us and are committed to delivering the best service, regardless of the weather conditions. Thank you for your understanding and support.

Sincerely,

07000 Agder Taxi