OSS + DEG = 07000student ❤️‍️

Start i en fleksibel og sosial deltidsjobb, perfekt for deg som student!

Å være drosjesjåfør er en fleksibel og sosial jobb, hvor vi yter service til ulike mennesker hver dag. Det er veldig mye rom for fleksibilitet. Man kan jobbe dag, kveld eller helg, noe som passer utmerket i en studenthverdag. Dersom du setter pris på å hjelpe mennesker i forskjellige situasjoner og trives bak rattet, har vi den perfekte jobben for deg.

For å bli sjåfør tilknyttet 07000 Agder Taxi må du:

  • Ha hatt EØS-godkjent førerkort i minimum 2 år
  • Gode språkferdigheter
  • Være serviceinnstilt
  • Gjennomført sjåføropplæring, kjentmannsprøve og taksameterprøve hos oss
  • Ha god vandel
  • Bestå Statens Vegvesens drosjesjåføreksamen. Dette kravet gjelder ikke dersom du har yrkessjåførkompetanse eller gyldig kjøreseddel for taxi fra før 1. november 2020.

Vi inviterer interesserte til å sende oss en søknad med CV. Samt hvor mye du kan tenke deg å jobbe pr uke.

Vi setter deg så i kontakt med løyvehavere som har behov for sjåførbehov. Du får utdelt et kurshefte og sammen med løyvehaver eller en erfaren sjåfør, får du den nødvendige opplæringen. Blant annet i lokal geografi, lover og regler for taxibransjen, service og taksameteropplæring.

For kandidater som ikke har gått hele grunnskolen i Norge, vurderer vi språknivået gjennom en muntlig samtale.

Du velger selv om du vil ta Statens Vegvesens prøver som kvalifiserer til kjøreseddel før eller etter vårt kurs, men det kan være lurt å ta teoriprøven hos Statens Vegvesen før opplæringen vår. Vi gjør oppmerksom på at vår sjåføropplæring i liten grad retter seg mot Statens Vegvesens prøver. Prøvekostnadene hos Statens Vegvesen må dekkes av kursdeltakeren. Etter endt sjåføropplæring vil du være kvalifisert til å arbeide som taxisjåfør hos en av våre løyvehavere.

For å bli vurdert, må man sende utfyllende søknad med CV til kurs@agdertaxi.no (Merk epost med 07000student) Vi oppfordrer kvinner til å søke.

Vi håper å høre fra deg! 🙂