OSS + DEG = 07000student ❤️‍️

Søk opptak på vårt kostnadsfrie taxikurs med oppstart på nyåret 2022, og start i en fleksibel og sosial deltidsjobb, perfekt for deg som student!

Sjåfør i 07000 passer perfekt for studenter! Å være drosjesjåfør er en fleksibel og sosial jobb, hvor vi yter service til ulike mennesker hver dag. Det er veldig mye rom for fleksibilitet. Man kan jobbe dag, kveld eller helg, noe som passer utmerket i en studenthverdag. Dersom du setter pris på å hjelpe mennesker i forskjellige situasjoner og trives bak rattet, har vi den perfekte jobben for deg.

For å bli sjåfør tilknyttet 07000 Agder Taxi må du:

  • Ha hatt EØS-godkjent førerkort i minimum 2 år
  • Gode språkferdigheter
  • Være serviceinnstilt
  • Gjennomført sjåføropplæring, kjentmannsprøve og taxifaglig prøve hos oss
  • Ha god vandel
  • Bestå Statens Vegvesens drosjesjåføreksamen. Dette kravet gjelder ikke dersom du har yrkessjåførkompetanse eller gyldig kjøreseddel for taxi fra før 1. november 2020.

Vi inviterer interesserte til å søke om opptak på vårt kostnadsfrie taxikurs med oppstart på nyåret 2022.

Undervisningen foregår på kveldstid over 6 kurskvelder mellom klokken 17:00 og 21:00. Kurset består av opplæring i taxifag, taksameter, kjentmannsprøve og en kjøreprøve hvor du blir vurdert på kjørestil og kjentmannskunnskaper. De som ikke har gått hele grunnskolen i Norge må ta en språktest i regi av oss i forkant av kurset ved opptak. Språktester utført andre steder vil ikke være godkjent som språktest. Du velger selv om du vil ta Statens Vegvesens prøver som kvalifiserer til kjøreseddel før eller etter vårt kurs, men det kan være lurt å ta teoriprøven hos Statens Vegvesen før kurset vårt. Vi gjør oppmerksom på at vårt sjåførkurs i liten grad retter seg mot Statens Vegvesens prøver. Prøvekostnadene hos Statens Vegvesen må dekkes av kursdeltakeren. Etter endt sjåførkurs vil du være kvalifisert til å arbeide som taxisjåfør hos en av våre løyvehavere.

For å bli tatt opp på kurs må man sende utfyllende søknad med CV til kurs@agdertaxi.no (Merk epost med 07000student) Vi oppfordrer kvinner til å søke.

Vi håper å høre fra deg! 🙂