11. februar 2020

Vil du bli taxisjåfør?

Generelt om kurs:

Kravene til nye sjåfører er:

  • Serviceinnstilt
  • Beherske norsk
  • God vandel
  • Kjøreseddel
  • Være over 20 år
  • Innehatt EØS-godkjent førerkort i minimum 2 år.
  • Bestått taxikurs hos 07000 Agder Taxi

Vi inviterer herved interesserte til taxikurs med oppstart 20. april 2020.
For å bli tatt opp på kurs må man sende søknad med utfyllende CV til kurs@agdertaxi.no innen 22. mars 2020.

Undervisningen foregår på kveldstid over 6 kurskvelder mellom klokken 17:00 og 21:00. Kurset består av skriftlig eksamen i taxifag, praktisk eksamen i taksameterbruk, og en kjøreprøve hvor du blir vurdert på kjørestil og kjentmannskunnskaper. De som ikke har gått hele grunnskolen i Norge må ta en språktest i regi av oss i forkant av kurset ved opptak. Eksterne språktester utført andre steder vil ikke være godkjent som språktest.

Pris:

Kurs med avsluttende tester: 3500,- kr (Studenter og pensjonister får halv pris).
Språktest (v/ behov):   600,- kr.

Vi håper å høre fra deg! 🙂