12. april 2024

Vil du bli løyvehaver i 07000 Agder Taxi?

Vi søker positive og kundeorienterte kollegaer som ønsker å være med å videreutvikle 07000 Agder Taxi. Vi skal sikre at vi befester vår posisjon som det mest pålitelige taxiselskapet, og at kunder som velger oss opplever at de får leveranse i henhold til våre kvalitetsstandarder.

Vi søker etter engasjerte kandidater som ønsker å drive sin egen transportvirksomhet med tilslutning til 07000 Agder Taxi.

Kvalifikasjonskrav

Som løyvehaver hos oss må du ha:

– Gyldig førerkort og kjøreseddel for aktuell transport

– Transportløyve for aktuell transport

– Bestått sjåførkurs og gyldig sjåførkort i 07000 Agder Taxi

– Godkjent kjøretøy registrert i motorvognregisteret

– Tilfredsstillende faglig kompetanse knyttet til drift og arbeidsgiveransvar

– Tilfredsstillende økonomisk evne.

Personlige egenskaper

For å lykkes i vår organisasjon forventes det at du er:

– Pålitelig og til å stole på

– Kundeorientert og at du bryr deg

– Samarbeidsorientert og kollegial

Vi ønsker mangfold i organisasjonen, både i alder og bakgrunn. Det er behov for kvinnelige og yngre løyvehavere. Både interne og eksterne kandidater blir vurdert, men erfaring fra 07000 vil bli vektlagt. Skriftlig søknad med CV og dokumentasjon sendes til mirza@agdertaxi.no.

Frist for innlevering av søknad: 22. april. 2024

Spørsmål vedrørende utlysningen kan rettes daglig leder Mirza Becirbegovic på mirza@agdertaxi.no eller mobil 965 12 100

Se vår Finn annonse her: Bli løyvehaver hos oss! | FINN.no