DET PÅBEREGNES IKKE VENTETID PÅ VENTING INNTIL 20 MINUTTER ETTER LANDING (OPPGITT HENTETID)
Dagtakst fra kl. 05.30 – 20.00  Kveldstakst fra kl.20.00 – 05.30 
Helgetakst fra fredag kl. 20.00 – mandag kl. 05.30
Tillegg per ekstra adresse i avstand inntil 2 km fra kjøreruten en vei: Kr 65/80 (dag/kveld-helg)
Ved kjøring til ekstra adresse mer enn 2 km en vei: Kr/km 20/25 (dag/kveld-helg)
Prisene er inkl. mva.


Takster pr.01.01.2020 DAG KVELD/HELG
1-4 5-8 9-16 1-4 5-8 9-16
1 Grovika, Øvre Brattbakken, Havreveien, Lauvåsen 220 335 450 295 445 590
2 HÅNES, RONA til rundkjøringen Strømme og til krysset Høvågveien/Dvergsnesveien 255 375 500 325 490 650
3 SØRLANDSPARKEN 280 420 560 360 540 730
4 SØM fra rundkjøringen Strømme til Sømsveien. 310 465 620 405 605 800
Dvergsnesveien fra krysset Høvågveien til rundkjøringen Dvergsnes.
Industriomr. Dvergsnes
Høvågveien fra krysset Dvergsnesveien til Jordmorsvingen
5 KONGSGÅRD 1 og KONGSGÅRD 2 325 490 650 425 635 840
6 GIMLEKOLLEN, GIMLEVANG, LUND 350 525 700 460 685 920
Området fra rundkjøringen Dvergsnes til Fidekilen, DVERGSNESKOLLEN, DVERGSNESTANGEN, ODDERHEI
7 SENTRUM, EG, 360 540 730 470 700 940
RANDESUND: Jordmorsvingen til krysset Lykkedrange. Fra jordmorsvingen til Kongshavn. Fra Fidjekilen til Kongshavn
JUSTVIK, KOKLEHEIA, SØDAL
8 HANNEVIKA: 385 590 780 505 765 1010
Statoil Vesterveien til og med Hennig Olsen Is
GRIM: Art.vollen, Grimsvollen, Løkkeveien Paradisveien, Setesdalsveien til Krossen, Møllevannsveien, Suldalen, Kolsbergveien, Gamle Flekkerøyvei, Tinnheiveien til Ledningbroa
STANGENES, BUANE
9 TINNHEIA fra krysset Tinnheiveien/Stålveien 450 670 900 585 880 1160
SETESDALSVEIEN nord for Krossen t.o.m. rundkjøring Langemyr
E-39 fra Hannevika til Fidjane, til krysset Breimyrveien, Hellemyrbakken, Breimyrveien/-åsen, Bydalsveien/-sløyfen
VÅGSBYGD: Vågsbygdveien til Kjos Gård, KJOS HAGEBY, SLETTHEIA
SKRÅSTAD. ÅDNEVIK, EFTEVÅG, SODEFJED
10 HELLEMYR: Fra og med Nils Fidjelandsvei – området Solkollen 495 750 990 645 970 1290
BRÅVANN, ANDØYA, VOIEBYEN MØVIK, KROODDEN, Setesdalsveien fra rundkjøring Langemyr t.o.m. MOSBY.
HAGEN, HAUS
11 FLEKKERØYA 600 900 1200 780 1165 1560
               

 

Passerer turen sentrum av oppføringer utenfor Kristiansand kommune beregnes 20 kr/km, (25 kr/km kveld/helg)


Takster pr.01.01.2020 DAG KVELD/HELG
1-4 pass 5-8 pass 9-16 pass 1-4 pass 5-8 pass 9-16 pass
Vennesla sentrum 425 635 840 555 825 1100
- Lomtjønn 375 575 760 500 755 1000
- Vikeland, Moseidmoen 440 660 880 575 850 1135
- Kvarstein, Drivenes, Heisel, Heptekjerr, Grovane, Smååsane 500 755 1000 650 975 1300
- Samkom 535 810 1080 695 1055 1400
- Verås 575 865 1145 745 1115 1490
-Steinsland 635 955 1270 820 1235 1640
Mjåvann industriområde 530 800 1070 690 1045 1390
Songdalen; Brennåsen 580 870 1155 755 1125 1510
Songdalen sentrum (Nodeland) 630 945 1260 815 1230 1630
Søgne sentrum (Tangvall) 675 1020 1355 880 1315 1755
Mandal sentrum 1155 1630 2175 1510 2130 2825
Lyngdal sentrum 1775 2420 3225 2315 3155 4185
Farsund sentrum. Tillegg for bom kr 50/100 2040 2760 3645 2655 3585 4745
Kvinesdal sentrum. Tillegg for bom kr 50/100 2250 3025 4020 2930 3935 5220
Flekkefjord sentrum. Tillegg for bom kr 50/100 2415 3255 4310 3150 4225 5610
Birkeland sentrum 480 725 960 625 940 1250
Lillesand sentrum 615 925 1230 795 1200 1590
Grimstad sentrum 920 1345 1815 1200 1745 2355
Fevik sentrum 1020 1470 1990 1325 1915 2575
Arendal sentrum 1275 1795 2410 1665 2340 3135
Arendal - TROMØYA 1425 1995 2660 1855 2585 3460