DET PÅBEREGNES IKKE VENTETID PÅ VENTING INNTIL 20 MINUTTER ETTER LANDING (OPPGITT HENTETID)
Dagtakst fra kl. 05.30 – 20.00  Kveldstakst fra kl.20.00 – 05.30 
Helgetakst fra fredag kl. 20.00 – mandag kl. 05.30
Tillegg per ekstra adresse i avstand inntil 2 km fra kjøreruten en vei: Kr 60/80 (dag/kveld-helg)
Ved kjøring til ekstra adresse mer enn 2 km en vei: Kr/km 20/25 (dag/kveld-helg)
Prisene er inkl. mva.


Takster pr.01.01.2019 DAG KVELD/HELG
1-4 5-8 9-16 1-4 5-8 9-16
1 Grovika, Øvre Brattbakken, Havreveien, Lauvåsen 215 325 435 285 430 570
2 HÅNES, RONA til rundkjøringen Strømme og til krysset Høvågveien/Dvergsnesveien 245 365 485 315 475 630
3 SØRLANDSPARKEN 270 405 540 350 525 705
4 SØM fra rundkjøringen Strømme til Sømsveien. 300 450 600 390 585 775
Dvergsnesveien fra krysset Høvågveien til rundkjøringen Dvergsnes.
Industriomr. Dvergsnes
Høvågveien fra krysset Dvergsnesveien til Jordmorsvingen
5 KONGSGÅRD 1 og KONGSGÅRD 2 315 475 630 410 615 815
6 GIMLEKOLLEN, GIMLEVANG, LUND 340 510 680 445 665 890
Området fra rundkjøringen Dvergsnes til Fidekilen, DVERGSNESKOLLEN, DVERGSNESTANGEN, ODDERHEI
7 SENTRUM, EG, 350 525 705 455 680 910
RANDESUND: Jordmorsvingen til krysset Lykkedrange. Fra jordmorsvingen til Kongshavn. Fra Fidjekilen til Kongshavn
JUSTVIK, KOKLEHEIA, SØDAL
8 HANNEVIKA: 375 570 755 490 740 980
Statoil Vesterveien til og med Hennig Olsen Is
GRIM: Art.vollen, Grimsvollen, Løkkeveien Paradisveien, Setesdalsveien til Krossen, Møllevannsveien, Suldalen, Kolsbergveien, Gamle Flekkerøyvei, Tinnheiveien til Ledningbroa
STANGENES, BUANE
9 TINNHEIA fra krysset Tinnheiveien/Stålveien 435 650 870 565 850 1125
SETESDALSVEIEN nord for Krossen t.o.m. rundkjøring Langemyr
E-39 fra Hannevika til Fidjane, til krysset Breimyrveien, Hellemyrbakken, Breimyrveien/-åsen, Bydalsveien/-sløyfen
VÅGSBYGD: Vågsbygdveien til Kjos Gård, KJOS HAGEBY, SLETTHEIA
SKRÅSTAD. ÅDNEVIK, EFTEVÅG, SODEFJED
10 HELLEMYR: Fra og med Nils Fidjelandsvei – området Solkollen 480 725 960 625 940 1250
BRÅVANN, ANDØYA, VOIEBYEN MØVIK, KROODDEN, Setesdalsveien fra rundkjøring Langemyr t.o.m. MOSBY.
HAGEN, HAUS
11 FLEKKERØYA 580 870 1160 755 1130 1510
               

 

Passerer turen sentrum av oppføringer utenfor Kristiansand kommune beregnes 20 kr/km, (25 kr/km kveld/helg)


Takster pr.01.01.2019 DAG KVELD/HELG
1-4 pass 5-8 pass 9-16 pass 1-4 pass 5-8 pass 9-16 pass
Vennesla sentrum 410 615 815 535 800 1065
- Lomtjønn 365 555 735 485 730 970
- Vikeland, Moseidmoen 425 640 850 555 835 1110
- Kvarstein, Drivenes, Heisel, Heptekjerr, Grovane 485 730 970 630 945 1260
- Samkom 520 785 1045 675 1020 1355
- Verås 555 835 1110 720 1080 1440
-Steinsland 615 925 1230 795 1195 1590
Mjåvann industriområde 515 775 1035 670 1010 1345
Songdalen; Brennåsen 560 840 1120 730 1090 1460
Songdalen sentrum (Nodeland) 610 915 1220 790 1190 1580
Søgne sentrum (Tangvall) 655 985 1310 850 1275 1700
Mandal sentrum 1120 1580 2105 1460 2060 2735
Lyngdal sentrum 1720 2345 3120 2240 3055 4050
Farsund sentrum. Tillegg for bom kr 50/100 1975 2670 3530 2570 3470 4595
Kvinesdal sentrum. Tillegg for bom kr 50/100 2180 2930 3890 2835 3810 5055
Flekkefjord sentrum. Tillegg for bom kr 50/100 2340 3150 4170 3050 4090 5430
Birkeland sentrum 465 700 930 605 910 1210
Lillesand sentrum 595 895 1190 770 1160 1540
Grimstad sentrum 890 1300 1755 1160 1690 2280
Fevik sentrum 985 1425 1925 1285 1855 2495
Arendal sentrum 1235 1740 2335 1610 2265 3035
Arendal - TROMØYA 1380 1930 2575 1795 2500 3350