Priser

Prisene gjelder fra 1. oktober 2017. Alle priser er inkl. 10% mva.

Tidspunkt Antall passasjerer Startpris Kr/km <30 Kr/km >30 Kr/minutt Minstepris Jamførpris**
man-fre 06-20 1-4 68,00 13,40 13,40 7,75 112,00 276,00
5-8 102,00 23,70 18,90 167,00 392,00
9-16 135,00 34,00 27,20 222,00 508,00
man-tor 20-06
fre 20-24, lør - søn
man 00-06
1-4 88,00 17,40 17,40 10,10 145,00 359,00
5-8 133,00 30,80 24,55 217,00 511,00
9-16 175,00 44,20 35,35 288,00 660,00
Høytid- og
helligdager *
1-4 102,00 20,10 20,10 11,60 168,00 414,00
5-8 154,00 35,55 28,35 250,00 589,00
9-16 202,00 51,00 40,80 333,00 761,00

*)Høytids- og helligdager:
Påske-, pinse-, jule- og nyttårsaften. Høytidstakst 12-24.
Andre høytids- og bevegelige helligdager. Høytidstakst 00-24.

**) Jamførpris er basert på startpris + 8 km + 13 min tidsforbruk 
Øvrig takstinformasjon er tilgjengelig hos sjåføren