Priser

Prisene gjelder fra 1. januar 2017. Alle priser er inkl. 10% mva.

Tidspunkt Antall passasjerer Startpris Kr/km <30 Kr/km >30 Kr/minutt Minstepris Jamførpris**
man-fre 06-20 1-4 67,00 13,15 13,15 7,60 110,00 271,00
5-8 101,00 23,50 18,80 165,00 388,00
9-16 134,00 33,90 27,10 220,00 504,00
man-tor 20-06
fre 20-24, lør - søn
man 00-06
1-4 87,00 17,10 17,10 9,88 143,00 352,00
5-8 131,00 30,50 24,40 215,00 504,00
9-16 174,00 44,00 35,20 286,00 655,00
Høytid- og
helligdager *
1-4 101,00 19,70 19,70 11,40 165,00 407,00
5-8 152,00 35,20 28,20 248,00 582,00
9-16 201,00 50,85 40,65 330,00 756,00

*)Høytids- og helligdager:
Påske-, pinse-, jule- og nyttårsaften. Høytidstakst 12-24.
Andre høytids- og bevegelige helligdager. Høytidstakst 00-24.

**) Jamførpris er basert på startpris + 8 km + 13 min tidsforbruk 
Øvrig takstinformasjon er tilgjengelig hos sjåføren