Priser

Prisene gjelder fra 1. januar 2018. Alle priser er inkl. mva.

Tidspunkt Antall passasjerer Startpris Kr/km <30 Kr/km >30 Kr/minutt Minstepris Jamførpris**
man-fre 06-20 1-4 69,00 13,65 13,65 7,85 114,00 280,00
5-8 104,00 24,10 19,50 170,00 399,00
9-16 137,00 34,60 27,70 226,00 516,00
man-tor 20-06
fre 20-24, lør - søn
man 00-06
1-4 90,00 17,75 17,75 10,20 148,00 364,00
5-8 135,00 31,35 25,35 221,00 519,00
9-16 178,00 44,95 36,00 294,00 670,00
Høytid- og
helligdager *
1-4 104,00 20,45 20,45 11,75 171,00 420,00
5-8 156,00 36,15 29,25 255,00 598,00
9-16 206,00 51,90 41,55 339,00 773,00

*)Høytids- og helligdager:
Påske-, pinse-, jule- og nyttårsaften. Høytidstakst 12-24.
Andre høytids- og bevegelige helligdager. Høytidstakst 00-24.

**) Jamførpris er basert på startpris + 8 km + 13 min tidsforbruk 
Øvrig takstinformasjon er tilgjengelig hos sjåføren