Takster pr.01.01.2018 DAG KVELD/HELG
1-4 5-8 9-16 1-4 5-8 9-16
1 Grovika, Øvre Brattbakken, Havreveien, Lauvåsen 210 315 420 275 415 550
2 HÅNES, RONA til rundkjøringen Strømme og til krysset Høvågveien/Dvergsnesveien 235 355 470 305 460 610
3 SØRLANDSPARKEN 260 390 520 340 510 680
4 SØM fra rundkjøringen Strømme til Sømsveien. 290 435 580 375 565 750
Dvergsnesveien fra krysset Høvågveien til rundkjøringen Dvergsnes.
Industriomr. Dvergsnes
Høvågveien fra krysset Dvergsnesveien til Jordmorsvingen
5 KONGSGÅRD 1 og KONGSGÅRD 2 305 460 610 395 595 790
6 GIMLEKOLLEN, GIMLEVANG, LUND 330 495 660 430 645 860
Området fra rundkjøringen Dvergsnes til Fidekilen, DVERGSNESKOLLEN, DVERGSNESTANGEN, ODDERHEI
7 SENTRUM, EG, 340 510 680 440 660 880
RANDESUND: Jordmorsvingen til krysset Lykkedrange. Fra jordmorsvingen til Kongshavn. Fra Fidjekilen til Kongshavn
JUSTVIK, KOKLEHEIA, SØDAL
8 HANNEVIKA: 365 550 730 475 715 950
Statoil Vesterveien til og med Hennig Olsen Is
GRIM: Art.vollen, Grimsvollen, Løkkeveien Paradisveien, Setesdalsveien til Krossen, Møllevannsveien, Suldalen, Kolsbergveien, Gamle Flekkerøyvei, Tinnheiveien til Ledningbroa
STANGENES, BUANE
9 TINNHEIA fra krysset Tinnheiveien/Stålveien 420 630 840 545 820 1090
SETESDALSVEIEN nord for Krossen t.o.m. rundkjøring Langemyr
E-39 fra Hannevika til Fidjane, til krysset Breimyrveien, Hellemyrbakken, Breimyrveien/-åsen, Bydalsveien/-sløyfen
VÅGSBYGD: Vågsbygdveien til Kjos Gård, KJOS HAGEBY, SLETTHEIA
SKRÅSTAD. ÅDNEVIK, EFTEVÅG, SODEFJED
10 HELLEMYR: Fra og med Nils Fidjelandsvei – området Solkollen 465 700 930 605 910 1210
BRÅVANN, ANDØYA, VOIEBYEN MØVIK, KROODDEN, Setesdalsveien fra rundkjøring Langemyr t.o.m. MOSBY.
HAGEN, HAUS
11 FLEKKERØYA 560 840 1120 730 1095 1460DET PÅBEREGNES IKKE VENTETID PÅ VENTING INNTIL 20 MINUTTER ETTER LANDING (OPPGITT HENTETID)
Dagtakst fra kl. 05.30 – 20.00  Kveldstakst fra kl.20.00 – 05.30 
Helgetakst fra fredag kl. 20.00 – mandag kl. 05.30
Tillegg per ekstra adresse i avstand inntil 2 km fra kjøreruten en vei: Kr 60/75 (dag/kveld-helg)
Ved kjøring til ekstra adresse mer enn 2 km en vei: Kr/km 20/25 (dag/kveld-helg)
Prisene er inkl. mva.