DET PÅBEREGNES IKKE VENTETID PÅ VENTING INNTIL 20 MINUTTER ETTER LANDING (OPPGITT HENTETID)
Dagtakst fra kl. 05.30 – 20.00  Kveldstakst fra kl.20.00 – 05.30 
Helgetakst fra fredag kl. 20.00 – mandag kl. 05.30
Tillegg per ekstra adresse i avstand inntil 2 km fra kjøreruten en vei: Kr 60/75 (dag/kveld-helg)
Ved kjøring til ekstra adresse mer enn 2 km en vei: Kr/km 20/25 (dag/kveld-helg)
Prisene er inkl. mva.


Takster pr.01.01.2018 DAG KVELD/HELG
1-4 5-8 9-16 1-4 5-8 9-16
1 Grovika, Øvre Brattbakken, Havreveien, Lauvåsen 210 315 420 275 415 550
2 HÅNES, RONA til rundkjøringen Strømme og til krysset Høvågveien/Dvergsnesveien 235 355 470 305 460 610
3 SØRLANDSPARKEN 260 390 520 340 510 680
4 SØM fra rundkjøringen Strømme til Sømsveien. 290 435 580 375 565 750
Dvergsnesveien fra krysset Høvågveien til rundkjøringen Dvergsnes.
Industriomr. Dvergsnes
Høvågveien fra krysset Dvergsnesveien til Jordmorsvingen
5 KONGSGÅRD 1 og KONGSGÅRD 2 305 460 610 395 595 790
6 GIMLEKOLLEN, GIMLEVANG, LUND 330 495 660 430 645 860
Området fra rundkjøringen Dvergsnes til Fidekilen, DVERGSNESKOLLEN, DVERGSNESTANGEN, ODDERHEI
7 SENTRUM, EG, 340 510 680 440 660 880
RANDESUND: Jordmorsvingen til krysset Lykkedrange. Fra jordmorsvingen til Kongshavn. Fra Fidjekilen til Kongshavn
JUSTVIK, KOKLEHEIA, SØDAL
8 HANNEVIKA: 365 550 730 475 715 950
Statoil Vesterveien til og med Hennig Olsen Is
GRIM: Art.vollen, Grimsvollen, Løkkeveien Paradisveien, Setesdalsveien til Krossen, Møllevannsveien, Suldalen, Kolsbergveien, Gamle Flekkerøyvei, Tinnheiveien til Ledningbroa
STANGENES, BUANE
9 TINNHEIA fra krysset Tinnheiveien/Stålveien 420 630 840 545 820 1090
SETESDALSVEIEN nord for Krossen t.o.m. rundkjøring Langemyr
E-39 fra Hannevika til Fidjane, til krysset Breimyrveien, Hellemyrbakken, Breimyrveien/-åsen, Bydalsveien/-sløyfen
VÅGSBYGD: Vågsbygdveien til Kjos Gård, KJOS HAGEBY, SLETTHEIA
SKRÅSTAD. ÅDNEVIK, EFTEVÅG, SODEFJED
10 HELLEMYR: Fra og med Nils Fidjelandsvei – området Solkollen 465 700 930 605 910 1210
BRÅVANN, ANDØYA, VOIEBYEN MØVIK, KROODDEN, Setesdalsveien fra rundkjøring Langemyr t.o.m. MOSBY.
HAGEN, HAUS
11 FLEKKERØYA 560 840 1120 730 1095 1460


Passerer turen sentrum av oppføringer utenfor Kristiansand kommune beregnes 20 kr/km, (25 kr/km kveld/helg)


Takster pr.01.01.2018 DAG KVELD/HELG
1-4 pass 5-8 pass 9-16 pass 1-4 pass 5-8 pass 9-16 pass
Vennesla sentrum 395 595 790 515 775 1030
- Lomtjønn 355 535 710 470 705 940
- Vikeland, Moseidmoen 410 615 820 535 800 1070
- Kvarstein, Drivenes, Heisel, Heptekjerr, Grovane 470 705 940 610 915 1220
- Samkom 505 760 1010 655 985 1310
- Verås 535 800 1070 690 1035 1380
-Steinsland 595 895 1190 770 1155 1540
Mjåvann industriområde 500 750 1000 650 975 1300
Songdalen; Brennåsen 540 810 1080 695 1045 1390
Songdalen sentrum (Nodeland) 590 885 1180 765 1150 1530
Søgne sentrum (Tangvall) 635 955 1270 825 1235 1650
Mandal sentrum 1085 1530 2035 1410 1990 2645
Lyngdal sentrum 1665 2270 3015 2165 2955 3915
Farsund sentrum. Tillegg for bom kr 50/100 1910 2580 3415 2485 3355 4445
Kvinesdal sentrum. Tillegg for bom kr 50/100 2110 2835 3760 2740 3685 4890
Flekkefjord sentrum. Tillegg for bom kr 50/100 2265 3045 4035 2950 3955 5250
Birkeland sentrum 450 675 900 585 880 1170
Lillesand sentrum 575 865 1150 745 1120 1490
Grimstad sentrum 860 1255 1695 1120 1635 2205
Fevik sentrum 955 1380 1860 1245 1795 2415
Arendal sentrum 1195 1685 2260 1555 2190 2935
Arendal - TROMØYA 1335 1865 2490 1735 2420 3240