Takster pr.01.01.2017 DAG KVELD/HELG
1-4 5-8 9-16 1-4 5-8 9-16
1 Grovika, Øvre Brattbakken, Havreveien, Lauvåsen 205 305 410 265 395 530
2 HÅNES, RONA til rundkjøringen Strømme og til krysset Høvågveien/Dvergsnesveien 230 345 460 300 450 600
3 SØRLANDSPARKEN 255 380 510 330 495 660
4 SØM fra rundkjøringen Strømme til Sømsveien. 285 430 570 370 555 740
Dvergsnesveien fra krysset Høvågveien til rundkjøringen Dvergsnes.
Industriomr. Dvergsnes
Høvågveien fra krysset Dvergsnesveien til Jordmorsvingen
5 KONGSGÅRD 1 og KONGSGÅRD 2 300 450 600 390 585 780
6 GIMLEKOLLEN, GIMLEVANG, LUND 325 485 650 420 630 840
Området fra rundkjøringen Dvergsnes til Fidekilen, DVERGSNESKOLLEN, DVERGSNESTANGEN, ODDERHEI
7 SENTRUM, EG, 335 505 670 435 655 870
RANDESUND: Jordmorsvingen til krysset Lykkedrange. Fra jordmorsvingen til Kongshavn. Fra Fidjekilen til Kongshavn
JUSTVIK, KOKLEHEIA, SØDAL
8 HANNEVIKA: 360 540 720 470 705 940
Statoil Vesterveien til og med Hennig Olsen Is
GRIM: Art.vollen, Grimsvollen, Løkkeveien Paradisveien, Setesdalsveien til Krossen, Møllevannsveien, Suldalen, Kolsbergveien, Gamle Flekkerøyvei, Tinnheiveien til Ledningbroa
STANGENES, BUANE
9 TINNHEIA fra krysset Tinnheiveien/Stålveien 415 620 830 540 810 1080
SETESDALSVEIEN nord for Krossen t.o.m. rundkjøring Langemyr
E-39 fra Hannevika til Fidjane, til krysset Breimyrveien, Hellemyrbakken, Breimyrveien/-åsen, Bydalsveien/-sløyfen
VÅGSBYGD: Vågsbygdveien til Kjos Gård, KJOS HAGEBY, SLETTHEIA
SKRÅSTAD. ÅDNEVIK, EFTEVÅG, SODEFJED
10 HELLEMYR: Fra og med Nils Fidjelandsvei – området Solkollen 455 680 910 590 885 1180
BRÅVANN, ANDØYA, VOIEBYEN MØVIK, KROODDEN, Setesdalsveien fra rundkjøring Langemyr t.o.m. MOSBY.
HAGEN, HAUS
11 FLEKKERØYA 550 825 1100 715 1075 1430DET PÅBEREGNES IKKE VENTETID PÅ VENTING INNTIL 20 MINUTTER ETTER LANDING (OPPGITT HENTETID)
Dagtakst fra kl. 05.30 – 20.00  Kveldstakst fra kl.20.00 – 05.30 
Helgetakst fra fredag kl. 20.00 – mandag kl. 05.30
Tillegg per ekstra adresse i avstand inntil 2 km fra kjøreruten en vei: Kr 60/75 (dag/kveld-helg)
Ved kjøring til ekstra adresse mer enn 2 km en vei: Kr/km 20/25 (dag/kveld-helg)
Prisene er inkl. 10% mva.