VELKOMMEN TIL TAXIKURS HOS  07000 AGDER TAXI


07000 Agder Taxi holder taxikurs med oppstart 03. april 2018.

Påmelding skjer til: kurs@agdertaxi.no

Vi har et begrenset antall plasser på kurset og vil dermed ikke vurdere søknader som kommer inn etter at påmeldingsfristen har gått ut. 

Frist for påmelding: 15. mars 2018.

Alle som melder seg på kurs må samtidig levere en søknad med CV. Dette for at vi raskere kan sette eiere i kontakt med deg som aktuell kandidat til stillingen som drosjesjåfør.

Generelt om kurs:

Det settes ulike krav til dem som fører en drosjebil. Kravene til nye sjåfører er:
- beherske norsk
- god vandel 
- kjøreseddel
- være over 20 år
- innehatt EØS godkjent førerkort i min. 2 år
- bestått taxikurs hos Agder Taxi
- service innstilt

Prisen for kurset er:

Kurs med avsluttende tester:             kr. 3500,-
Språktest (v/behov):                           kr.  600,-

Når du har blitt tatt opp til kurset må du senest 1 uke før kurset sørge for betaling.

Informasjon vedr. betaling får du ved påmelding.
Dersom du ikke har betalt for kurset innen gitt frist vil du ikke bli gitt anledning til å delta.

Undervisningen foregår på kveldstid.

Kurset består av 8 kurskvelder, skriftlig eksamen i taxifag, praktisk eksamen i taksameter og en kjøreprøve hvor du blir vurdert på kjørestil og kjentmanns kunnskaper).

Du vil i løpet av de 8 kurskveldene bli introdusert til administrasjonen i selskapet, få informasjon om hvordan sentralbord og administrasjon fungerer, lære om service og kundebehandling, taksameterlære, bli kjent med veier, gater, områder og viktige institusjoner i Kristiansand, samt være med på en busstur for å bli kjent.

Alle som deltar på kurset vil få utlevert aktuelt læremateriell første kurskveld. Det er viktig at du gjør deg kjent med dette materiellet og leser på egenhånd mellom kurskveldene. Du vil få utdelt en oversikt over temaene for hver kveld sammen med lærestoffet slik at du vet hva du må lese på for å stille forberedt!

Vel møtt!