Vanlige spørsmål

1. Hva gjør jeg hvis jeg glemmer noe i en taxi?

Hittegods funnet i våre biler leveres inn på kundesentret på Tinnheia. Her blir eier av hittegodset forsøkt oppsport og dette oppbevares så frem til utlevering. Etter 1 måned blir hittegods levert til hittegodskontoret på politistasjonen i Kristiansand.  Dersom du har mistet noe i en av våre biler, kan du ringe oss på 07000. Vi vil da sjekke våre logger,  sjekke med sjåfør som har transportert deg, og komme tilbake til deg så snart som mulig.

Husk å ta være på kvitteringen etter endt tur. Med denne finner man enkelt frem til hvilken bil du har kjørt med.

2. Hvordan blir jeg sjåfør i Agder Taxi?

For å bli sjåfør i Agder Taxi kreves det at du har gjennomgått vårt sjåførkurs. Dette går flere ganger i løpet av året. I tillegg må du ha en vandelsattest fra politiet og være fylt 20 år. Oversikt over sjåførkurs finner du her.

3. Hvor finner jeg Agder Taxi?

07000 Agder Taxi sine nye lokaler ligger i Hånesveien 156. Du finner oss også på en av våre holdeplasser i Kristiansand og omegn

4. Hvilke betalingsmiddel kan jeg bruke?

I tillegg til kontant betaling godtar 07000 Agder Taxi de fleste kredittkort som VISA, MasterCard, American Express og TT-kort. Ulike rekvisjonsløsninger for avtalekunder kan også benyttes.

5. Hva innebærer det å bestille en maxitaxi / storbil?

En maxitaxi er en bil med plass til 5 passasjerer eller mer. Her gjelder egne priser. Da det til tider er stor etterspørsel etter slike biler, er det viktig at du oppgir nøyaktig antall passasjerer og eventuelt antall kolli som skal være med. De største bilene har også mulighet til å frakte rullestolbrukere.

6. Hva gjør jeg hvis jeg har glemt å be om kvittering?

Dersom du har betalt med kredittkort må du henvende deg til kortutsteder (bank) for å få kvittering. Vi vil deretter levere kopi av kvitteringen til kortutsteder. Av hensyn til våre kunders sikkerhet leverer vi ikke kopi av kvittering direkte til korthaveren.

Dersom du har betalt kontant har vi dessverre ikke mulighet til å utstede kopi av kvittering.

7. Spørsmål vedrørende pant.

Sjåfør skal snarest og innen 24 - tjuefire - timer underrette taxisentralen om gjenstander mottatt som sikkerhet for betaling. Offentlige dokumenter som f.eks. pass og førerkort, aksepteres ikke som panteobjekt. Taxifører plikter å gi passasjeren kvittering på sentralens godkjente blankett for mottatt pant.

Pantekvittering skal være påført kjørerute, kjørebeløp, gebyr, tid og sted for tilbakelevering av pantet.

Spørsmål om pant rettes til resepsjonen via telefonnr. 07000 (hverdager mellom kl 08 og 16).

NB! Offentlige dokumenter som f.eks. pass og førerkort, aksepteres ikke som panteobjekt.

8. Hvilke retningslinjer gjelder for frakt av dyr i taxi?

- Retningslinjer når det gjelder blinde med førerhund.

- Transport av andre dyr.